{{item.title}}
活动规则
活动规则

今日签到可得

{{ calendarStrs.itemName1 }}

{{ calendarStrs.itemExplain }}

{{ calendarStrs.itemName1 }}
累积 {{ item.dayNum }}天 签到

{{ item.itemName }}

{{ item.itemName }}
注:当日在线满30分钟自动签到,参与游戏其他签到活动 点我 前往
活动规则

{{ item.itemName }}

{{ item.itemName }}
剩余抽奖次数:{{drawNumber}} 次
抽奖记录
获取次数
总累积消费:
本周已累积消费:

注:每周达成对应消费目标,即可领取当周奖励,部分道具活动期间只能领取一次。

{{item.descride}}
{{item.time}}
{{index==0?'免费领取':'立即购买'}}
  • {{item.itemName}}

    {{item.itemShowcase}}

{{item.itemName}}
选定奖励

{{item.itemName}}

{{item.itemShowcase}}

{{item.itemName}}
选定奖励